Kvalitetsarbete i praktiken

Kvalitetsarbete i praktiken

Vi använder oss av Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”. Den hjälper mig som förstelärare att göra arbetet kvalitativt och utvecklande.