Micro:bit

Här har jag fått ta del av Michaela Olaussons (Linnéuniversitetet) presentationer och workshops. Här beskriver hon micro:bit och dess funktioner samt laborationsmaterial.

Gör trafikljus med micro:bit kommer från AV-media Kronoberg och användes under hösten 2018 av Makertour.