Makey makey

Vi testar på en APT

Vi lånade hem utrustning från AV-media Kronoberg. I paketet ingår fem stycken uppsättningar av Makey makey. De kan kopplas in till dator eller chromebook. Vi använde programmet Scratch för att blockprogrammera.

Länk till Scratch: https://scratch.mit.edu/

Makey makey bygger på den slutna kretsen. Man kan börja med att få en lampa att lysa med hjälp av sladdar och batteri så att de förstår hur Makey makey fungerar. En viss förkunskap kring programmering bör eleverna ha med sig innan de börjar programmera med digitala verktyg.

Du hittar det du behöver för att komma igång på AV-medias sida: https://avmedia.kronoberg.se/fortbildning/fortbildning-makeymakey/