Slutna kretsen

Vi har jobbat med den slutna kretsen med treorna. Vi pratade om vad den slutna kretsen innebär. Vi tittade på ett kopplingsschema och vad de olika symbolerna stod för. I ett kopplingsschema ritar man strömmens riktning från plus till minus. Det är lite konstigt för vi vet idag att strömmen går från minus till plus.

Vi användes oss av en sida på internet där vi byggde ihop den slutna kretsen och tittade på strömmens riktning.

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html

 

Eleverna delades in i två grupper:

Den ena gruppen skulle ställa en hypotes om vilka olika material som leder ström. Därefter skulle de fylla i en enkel laborationsrapport; material, vad ska vi ta reda på, hypotes, resultat. Övningen gick ut på att både testa vilka material som leder ström men de fick också som utmaning att antingen ta reda på vad som händer när man kopplar ihop ett batteri med två lampor eller två batteri och en lampa.

Den andra gruppen fick börja med makey makey. De fick två och två hjälpas åt att koppla in alla sladdar i makey makeyn med krokodilklämmor. I änden satte vi blöta disktrasor. Vi använde ett färdigprogramerat piano på scratch: https://scratch.mit.edu/projects/174173497/fullscreen

Vi kunde bara spela på pianot om vi samtidigt höll i krokodilklämman som var kopplad till jord. Vi testade hur många personer som kunde spela på pianot genom att hålla i varandras händer. Vi kunde utan problem hålla den slutna kretsen med 10 elever/lärare. Vi testade att bara hålla på varandras fingrar och vi lyckades då också att hålla den slutna kretsen. Någon elev ville testa att hålla naglarna mot varandra. Då blev kretsen bruten då nageln inte leder ström.