Komptetensutvecklingsdagen 23/4-19

På den kommungemensamma kompetensutvecklingsdagen presenterade jag hur man kan programmera ett trafikljus med Micro-bit. Idéen fick jag då vi i höstas hade maker-bussen på besök i åk 4 på Kvarndammskolan. Det var en bra nivå för våra fyror att introduceras med micro:bit och programmera med digitala verktyg. Jag  rekommenderade därför pedagoger som jobbar i åk 4-6 att gå på workshopen. För de som ville ligga steget före implementeringsarbetet så fanns möjligheten att även pedagoger i åk 1-3/fritids kunde närvara.

Här presenterades grunderna med micro:bit och hur man kan programmera den som ett trafikljus som växlar mellan rött, gult och grönt. Därefter byggde vi den elektriska kretsen.

 

 

Min presentation om Micro-bit hittar du via länken.

https://suite.smarttech.com/student/share/0c35ca05-80cf-47fb-8b8f-8e10ffadba88

Annat material hittar du via AV-medias hemsida.

https://avmedia.kronoberg.se/microbit/