Skapa qr-kod

Hur du skapar en qr-kod

Gå in på http://www.skapaqrkod.se/

Skriv in länken (internetsidan) i det tomma fältet. Tryck på knappen ”Skapa QR-kod”.

Kopiera eller skriv ut din QR-kod. Eleverna skannar sedan in koden via en I-pad.

För att kunna skanna koden på I-paden behöver du en app som läser av QR-koder. På LBOstore finns appen QR Code Reader.